Schoolverzuim

Sommige leerlingen nemen het niet zo nauw met de schooltijden. Ze komen vaak te laat of verschijnen helemaal niet in de les. Schoolverzuim kan zulke ernstige vormen aannemen dat het leidt tot schooluitval. Het resultaat is geen diploma en geen baan waardoor de stap naar criminaliteit klein is.

Schoolverzuim is strafbaar. Meestal zijn er oorzaken waarom leerlingen verzuimen. Maar hoe kom je daarachter? En hoe help je deze jongeren en zorg je ervoor dat ze uiteindelijk weer gemotiveerd terugkeren in de schoolbanken?

Onze aanpak

De leerplichtambtenaar verwijst een verzuimende leerling naar Halt als hij meer dan negen uur heeft verzuimd, twaalf of meer keer te laat is gekomen en de getroffen maatregelen van school niet helpen. Dan volgt een speciale Halt-straf schoolverzuim. Onze aanpak bestaat uit drie gesprekken, het maken van een leeropdracht en het aanbieden van excuses.

Tijdens de gesprekken met de leerling en zijn ouders, proberen we de oorzaken van het verzuimgedrag te achterhalen en zoeken we samen naar een oplossing. We proberen de leerling bovendien te laten inzien hoe belangrijk het is dat hij zijn opleiding succesvol afrondt. Tijdens het maken van de leeropdracht wordt hij geconfronteerd met de gevolgen van schoolverzuim. Deze Halt-interventie wordt afgesloten met het aanbieden van excuses door de leerling aan de schoolleiding.

Wat levert het op?

Door deze interventie worden jongeren en ouders bewust gemaakt van de gevolgen van schoolverzuim. Jongeren komen tot inkeer en ouders overzien de gevolgen van het probleem en welke rol zij spelen beter. Jongeren denken door deze interventie na over hun toekomst en zien in wat het nut van school is. En doordat zij weer naar school gaan en niet meer op straat rondhangen, veroorzaken zij minder overlast.