Voorlichting Cyber 24

Het is mogelijk om Halt in te zetten bij het begeleiden van de cyber24 koffer. Cyber24 is een spel met een escape(room) ervaring door middel van een escapekoffer. Het doel van dit spel is bewustwording bij jongeren van wat online gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag voor henzelf en voor hun slachtoffer(s). Meer informatie hierover vind je op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Halt geeft de voorlichting op het voortgezet onderwijs.

Delen via: