Voorlichting Gedrag Online

Jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Tijdens de voorlichting praten we met kinderen over wat zij online doen en geven we tips voor ‘veilig internetten’. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, zoals: Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of sexting.

Leerlingen leren dat je online vaak makkelijker ‘te ver gaat’ dan in een gewoon gesprek. Leerlingen krijgen inzicht in de digitale wereld en welke gevolgen misbruik kan hebben voor alle betrokkenen. Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen. Inhoud In de voorlichting gaan we met de leerlingen uitzoeken wanneer iets op internet strafbaar is. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te analyseren. De leerlingen bespreken met elkaar wat er is gebeurd, of er een strafbaar feit is gepleegd, wie het slachtoffer is en of de dader een straf verdient.

Halt biedt de voorlichting Gedrag Online aan op het basis- en voortgezet onderwijs. Ook biedt Halt de voorlichting aan voor ouders.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Gedrag Online kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.