Voorlichting met school naar Fataal

Het lespakket van Halt & Fataal bestaat uit een voorlichting van Halt, waarna de klas de film Fataal bekijkt en de les nabespreekt met de docent. In de voorlichting bespreken we de verschillende vormen van zinloos geweld. En wat de gevolgen zijn voor de dader, voor zichzelf, maar ook voor anderen in de omgeving. Ook bespreken we met leerlingen hoe ze zich weerbaar kunnen maken voor zinloos geweld en wat ze in een moeilijke situatie kunnen doen. Tot slot leggen we in de les de link naar de gevolgen voor het slachtoffer en de film Fataal. Voor de film is een aparte licentie nodig. Kijk voor meer informatie op Met school naar Fataal

 Halt geeft de voorlichting op het voortgezet onderwijs.

Delen via:

Relevante onderwerpen