Voorlichting Veilig oud en nieuw

Halt geeft jaarlijks zo’n duizend voorlichtingen Veilig oud en nieuw op scholen. Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor invloeden van de groep. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten en willen daarom graag bij een groep horen. Jongeren handelen in een groep vaak anders dan als ze alleen zijn, ook tijdens de jaarwisseling. Bij jongeren die zich schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna altijd sprake van invloed van vrienden.

In de voorlichting praten we met de leerlingen over verschillende overlastsituaties en de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, maar ook voor een ander. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van hun gedrag zijn. Ook bespreken we de regels rondom vuurwerk. Tijdens de voorlichting ‘Overlast rond de jaarwisseling’ leren jongeren wat de invloed is van vrienden bij de jaarwisseling. Ook gaan ze met de Halt-medewerker in gesprek hoe ze hiermee om kunnen aan en hoe ze kunnen handelen in moeilijke situaties. In de voorlichting wordt ook aandacht besteed voor de mensen met een publiek taak, zoals politie en ambulancepersoneel. Zij werken tijdens oud en nieuw en ervaren veel overlast van jongeren. Door jongeren bewust te maken van de gevolgen van vuurwerkoverlast, hopen we dat jongeren meer rekening houden met hun omgeving. In de voorlichting leren jongeren bewuster keuzes te maken om bij te dragen aan een veilige jaarwisseling.

Halt biedt de voorlichting Veilig oud en nieuw aan op het basis- en voortgezet onderwijs.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Veilig oud en nieuw kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.