Voorlichting Veilige publieke taak

Werknemers met een ‘publieke taak’ zijn mensen die werken in dienst van de overheid of die namens de overheid taken uitvoeren. Denk hierbij aan politieagenten en ambulancepersoneel. Ook docenten en ander personeel op school zijn werknemers met een publieke taak. Veel werknemers met een publieke functie komen tijdens hun werk in aanraking met agressie en geweld van burgers. Terwijl zij juist werken in het belang van deze burgers en de samenleving.

Ook in de leefwereld van jongeren werken mensen met een publieke taak, bijvoorbeeld de buschauffeur, de wijkagent of de conciërge op school. In de voorlichting zien jongeren hoe belangrijk het is dat deze mensen er zijn en dat ze hun functie op een normale manier kunnen uitoefenen. Mensen met een publieke taak zorgen er voor dat jongeren zich prettig en veilig kunnen voelen, op school en daarbuiten.

Met deze voorlichting wil Halt jongeren inzicht geven in het belang van de publieke taak, ze bewust maken van wat de oorzaken en gevolgen zijn van agressie en geweld, en ze leren welke rol zij zelf (kunnen) hebben in dergelijke situaties.

Tijdens de voorlichting leren de leerlingen wat mensen met een publieke taak doen en dat het voor iedereen belangrijk is dat zij met respect worden behandeld. Aan de hand van stellingen gaan we met de leerlingen in gesprek over hoe zij denken over respect, agressie en geweld. Ook bespreken we met de leerlingen welke rol zij zelf hebben of willen hebben.

Halt kan bij de voorlichting een ervaringsdeskundige inzetten. Bij een voorlichting over overlast in het openbaar vervoer kan bijvoorbeeld de buschauffeur van de buslijn naar school worden uitgenodigd. Die kan met de leerlingen in gesprek gaan over vervelende praktijksituaties, wat dit betekent voor de medewerker en hoe de situatie verbeterd kan worden

Halt biedt de voorlichting Veilige Publiek Taak aan op het basis- en voortgezet onderwijs.

Als u geïnteresseerd bent in de voorlichting Veilige Publieke Taak kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.

Delen via: