Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten

Halt geeft ieder jaar zo’n 11.000 voorlichtingen aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, bij zowel regulier als speciaal onderwijs. Met de voorlichtingen willen we jongeren niet alleen iets leren, maar hun ook bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuze om regels te overtreden, de gevolgen hiervan en hun eigen verantwoordelijkheid.

Onze aanpak

Halt geeft voorlichtingen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van wat er speelt in een gemeente, op een school of in een klas, maken wij in overleg met betrokkenen een keuze uit een van de zes thema's. Voor het speciaal onderwijs heeft Halt aparte voorlichtingen. Uit onze eigen ervaring merken we dat leerlingen veel interesse hebben in de echte verhalen van jongeren die bij Halt zijn geweest. Deze maken indruk en sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In de voorlichtingen maken we daarom alleen maar gebruik van waargebeurde verhalen uit onze praktijk.

Naast voorlichtingen aan de leerlingen bieden wij ook ouderbijeenkomsten aan. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we meer over de voorlichting die hun kind heeft gekregen. Ook gaan we in op de werking van het puberbrein. Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Thema’s voorlichtingen

Over de volgende thema’s geven wij voorlichting:

Voorlichting 1: Jeugdcriminaliteit

Jongeren zoeken graag de grenzen op. Soms gaan ze daarbij te ver en overtreden zij de wet. In deze voorlichting hebben we het over grensoverschrijdend gedrag. Wat gebeurt er met je als je dat doet, maar ook wat zijn de gevolgen voor de ander? Zijn er ook andere keuzes te maken?

Voorlichting 2: Invloed van de groep

75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we hoe jongeren met negatieve groepsdruk om kunnen gaan.

Voorlichting 3: Online veiligheid

Tijdens onze lessen praten we met kinderen over wat zij doen online en geven we tips voor ‘veilig internetten’. De lessen zijn op maat en aangepast aan het niveau van de groep. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, zoals: Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of sexting. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden. Komend jaar wordt een les ontwikkeld op het thema (online) fraude en cybercrime. Begin 2021 wordt deze les toegevoegd aan ons lesaanbod.

Cyber24

Het is mogelijk om Halt in te zetten bij het begeleiden van de cyber24 koffer. Cyber24 is een spel met een escape(room) ervaring door middel van een escapekoffer. Het doel van dit spel is bewustwording bij jongeren van wat online gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag voor henzelf en voor hun slachtoffer(s). Meer informatie hierover vind je op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Voorlichting 4: Veilige Publieke Taak

Werknemers met een publieke taak, zoals politie en ambulancepersoneel, hebben steeds vaker last van agressief gedrag van jongeren. In deze voorlichting leren jongeren hoe belangrijk het is dat deze mensen er zijn en dat ze hun werk op een normale manier kunnen doen. Ook leren de jongeren wat zij zelf kunnen doen als ze getuige zijn van agressie tegen werknemers met een publieke taak.

Voorlichting 5: Overlast rond de jaarwisseling

Jaarlijks worden er zo’n 1.300 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw. Vaak onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting hebben we het over verschillende overlastsituaties en leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk.

Voorlichting 6: Met school naar Fataal (met een aparte licentie voor de film) 

Het lespakket van Halt & Fataal bestaat uit een voorlichting van Halt, waarna de klas de film Fataal gaat bekijken en de les nabespreken met de docent. In de voorlichtingsles bespreken we de verschillende vormen van zinloos geweld. En wat de gevolgen zijn voor de dader. Ook komt aan bod wat je kunt doen als je zinloos geweld ziet of als je aanvoelt dat het gaat gebeuren. Tot slot leggen we in de les de link naar de gevolgen voor de slachtoffers en de film Fataal. Voor de film is een aparte licentie nodig. Kijk voor meer informatie op Met school naar Fataal.