Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten

Halt geeft ieder jaar zo’n 11.000 voorlichtingen aan leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, bij zowel regulier als speciaal onderwijs. Met de voorlichtingen willen we jongeren niet alleen iets leren, maar hun ook bewust maken. Bijvoorbeeld over hun keuze om regels te overtreden, de gevolgen hiervan en hun eigen verantwoordelijkheid.

Onze aanpak

Halt geeft voorlichtingen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Afhankelijk van wat er speelt in een gemeente, op een school of in een klas, maken wij in overleg met betrokkenen een keuze uit een van de acht thema's. Voor het speciaal onderwijs heeft Halt aparte voorlichtingen. Uit onze eigen ervaring merken we dat leerlingen veel interesse hebben in de echte verhalen van jongeren die bij Halt zijn geweest. Deze maken indruk en sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. In de voorlichtingen maken we daarom alleen maar gebruik van waargebeurde verhalen uit onze praktijk.

Naast voorlichtingen aan de leerlingen bieden wij ook ouderbijeenkomsten aan. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we meer over de voorlichting die hun kind heeft gekregen. Ook gaan we in op de werking van het puberbrein. Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Thema’s voorlichtingen

Over de volgende thema’s geven wij voorlichting:

Voorlichting 1: Jeugdcriminaliteit

Jongeren zoeken graag de grenzen op. Soms gaan ze daarbij te ver en overtreden zij de wet. In deze voorlichting hebben we het over grensoverschrijdend gedrag. Wat gebeurt er met je als je dat doet, maar ook wat zijn de gevolgen voor de ander? Zijn er ook andere keuzes te maken?

Voorlichting 2: Invloed van de groep

75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we hoe jongeren met negatieve groepsdruk om kunnen gaan.

Voorlichting 3: Online veiligheid

Tijdens onze lessen praten we met kinderen over wat zij doen online en geven we tips voor ‘veilig internetten’. De lessen zijn op maat en aangepast aan het niveau van de groep. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, zoals: Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of sexting. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden. Komend jaar wordt een les ontwikkeld op het thema (online) fraude en cybercrime. Begin 2021 wordt deze les toegevoegd aan ons lesaanbod.

Cyber24

Het is mogelijk om Halt in te zetten bij het begeleiden van de cyber24 koffer. Cyber24 is een spel met een escape(room) ervaring door middel van een escapekoffer. Het doel van dit spel is bewustwording bij jongeren van wat online gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag voor henzelf en voor hun slachtoffer(s). Meer informatie hierover vind je op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Voorlichting 4: Veilige Publieke Taak

Werknemers met een publieke taak, zoals politie en ambulancepersoneel, hebben steeds vaker last van agressief gedrag van jongeren. In deze voorlichting leren jongeren hoe belangrijk het is dat deze mensen er zijn en dat ze hun werk op een normale manier kunnen doen. Ook leren de jongeren wat zij zelf kunnen doen als ze getuige zijn van agressie tegen werknemers met een publieke taak.

Voorlichting 5: Overlast rond de jaarwisseling

Jaarlijks worden er zo’n 1.300 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw. Vaak onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting hebben we het over verschillende overlastsituaties en leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk.

Voorlichting 6: Met school naar Fataal (met een aparte licentie voor de film) 

Het lespakket van Halt & Fataal bestaat uit een voorlichting van Halt, waarna de klas de film Fataal gaat bekijken en de les nabespreken met de docent. In de voorlichtingsles bespreken we de verschillende vormen van zinloos geweld. En wat de gevolgen zijn voor de dader. Ook komt aan bod wat je kunt doen als je zinloos geweld ziet of als je aanvoelt dat het gaat gebeuren. Tot slot leggen we in de les de link naar de gevolgen voor de slachtoffers en de film Fataal. Voor de film is een aparte licentie nodig. Kijk voor meer informatie op Met school naar Fataal.

Voorlichting 7: Wapens en geweld

Wapenbezit onder jongeren lijkt meer regel dan uitzondering te worden en geweldsincidenten komen steeds vaker voor. Om deze zorgelijke trend tegen te gaan, geeft Halt voorlichting op het basis- en voortgezet onderwijs waar ingezoomd wordt op de risico`s en gevolgen van wapenbezit. Ook staan we stil bij de verschillende motieven voor het dragen van een wapen. In de voorlichting komt zowel het dader- als slachtofferperspectief aan bod. Via een quiz, casuïstiek en filmmateriaal gaan we in gesprek met de leerlingen.

Voorlichting 8: Online fraude en cybercriminaliteit (voor het VO)

Jongeren kunnen makkelijk in de verleiding komen om snel geld te verdienen. Daarom geeft Halt voorlichting in het voortgezet onderwijs over Online fraude en cybercriminaliteit. De les richt zich op de risico`s en gevolgen, maar vooral ook wat je moet doen om te voorkomen dat je slachtoffer of dader wordt van internetcriminaliteit. Onder andere komen de thema`s geldezels, online oplichting en hulpvraagfraude in de les aan bod.

Voorlichting 9: Online veiligheid

Tijdens onze lessen praten we met kinderen over wat zij doen online en geven we tips voor ‘veilig internetten’. De lessen zijn op maat en aangepast aan het niveau van de groep. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op een specifiek thema worden ingegaan, zoals: Whatsapp-gebruik, digipesten, hacking of sexting. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden.

Voorlichting 10: Geldezels (voor het MBO)

Halt heeft een voorlichting ontwikkeld over geldezels voor het MBO. In de voorlichting is er aandacht voor de gevolgen van geldezelschap voor de jongere, het slachtoffer en de maatschappij. Jongeren leren risicovolle situaties herkennen met behulp van casussen. Er worden handelingsperspectieven aangereikt zodat jongeren weten hoe zij kunnen voorkomen dat ze geldezel worden en daarnaast wat zij kunnen doen als zij toch als geldezel zijn ingezet. Het is een interactieve les waarbij ruimte is voor input vanuit de groep, o.a. bij het bedenken van tips hoe je kunt voorkomen dat je geldezel wordt.

Voorlichting 11: De kosten van snel geld verdienen – weerbaar tegen ondermijning

Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Jongeren komen makkelijk in de verleiding om snel geld te verdienen of even een vriend te helpen, maar staan niet stil bij de gevolgen. In samenwerking met de taskforce RIEC Brabant/Zeeland heeft Halt een voorlichting ontwikkeld voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met als doel jongeren weerbaarder te maken tegen ondermijning. Via interactieve stellingen, een video en praktische opdrachten leren jongeren over de risico’s en gevaren van ondermijnende criminaliteit en krijgen zij handvatten toegereikt om zich hier weerbaar tegen op te stellen.