Sociale media en online veiligheid

Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op school en op straat via hun smartphone. Naast alle goede dingen, heeft het internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver.

Ouders en scholen willen dit gedrag voorkomen en aanpakken maar weten vaak niet hoe. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen en gevaren van het internet? Hoe voorkom je dat zij te ver gaan? En hoe kunnen ouders en scholen (tijdig) ingrijpen?

Onze aanpak

Halt geeft lessen over sociale media en online veiligheid op basisscholen en middelbare scholen. De lessen zijn op maat en aangepast aan het niveau van de groep. Tijdens onze lessen praten we met kinderen over wat zij doen online en geven we tips voor ‘veilig internetten’. We praten over digipesten en leren hen wat de gevolgen zijn, voor zowel de dader als het slachtoffer.

Ook besteden we aandacht aan de ouders. Tijdens speciale ouderbijeenkomsten op scholen praten we ouders bij over de online wereld. We staan stil bij wat hun kinderen online zoal doen en welke rol zij hierbij als opvoeder kunnen vervullen. Daarbij geven we tips over toezicht houden en grenzen stellen.

Wat levert het op?

Door jongeren vroegtijdig bewust te maken van hun gedrag op internet en hen te wijzen op de gevolgen en gevaren, worden zij voorzichtiger. Ze plaatsen minder informatie over zichzelf en anderen online en zullen minder snel pesten, dreigen of ander strafbaar gedrag vertonen op internet.