Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak

Agressie tegen mensen met een publieke taak wordt vaak normaal gevonden. Ook onder jongeren. Zij zijn vaak daders van of omstanders bij geweld tegen de publieke taak. Groepsdruk en alcoholgebruik spelen hierbij een rol. Relatief onschuldige situaties lopen soms uit de hand.

Dit gebeurt ook op scholen. Leerlingen zetten een grote mond op tegen docenten of smijten hun tas naar de conciërge. En ook ouders komen meer en meer op agressieve wijze verhaal halen op school. Hoe kan een school omgaan met agressief gedrag? En hoe zorg je dat werknemers met een publieke taak ongehinderd kunnen werken?

Onze aanpak

Voorkomen van agressie begint bij bewustwording en gedragsbeïnvloeding. Daarom organiseert Halt – in opdracht van het landelijke Programma Veilige Publieke Taak van de Rijksoverheid - intensieve schooltrajecten met bijeenkomsten voor het schoolpersoneel, lessen aan leerlingen en begeleiding van ouderbijeenkomsten.

Op alle niveaus bespreken we het belang van de publieke taak en de gevolgen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. We behandelen thema’s als normen en waarden, het gezag van de leraar en ouderbetrokkenheid. Betrokkenen krijgen concrete handvatten voor het maken van duidelijke afspraken en hoe te reageren als grenzen worden overschreden. En scholen krijgen advies en tips om zelf aan de slag te gaan met het thema Veilige Publieke Taak (VPT) en aangrenzende thema’s.

Wat levert het op?

Door jongeren en hun ouders het belang van de publieke taak te laten zien, hen duidelijk te wijzen op het effect van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak én handelingsperspectieven te bieden, dragen we actief bij aan een houdings- en gedragsverandering. Schoolpersoneel krijgt door onze aanpak meer inzicht in de eigen publieke taak, het belang van het stellen van normen en grenzen en hoe zij daarnaar kunnen handelen.

Halt-straf

Naast het bevorderen van bewustwording, grijpt Halt ook direct in als grenzen worden overschreden. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is er de Halt-straf;  een interventie waarbij jongeren leren van hun fouten en excuses maken waardoor voorkomen wordt dat hun gedrag van kwaad tot erger gaat.
Halt heeft een speciale leeropdracht VPT voor delicten waarbij sprake is van agressie tegen de publieke taak.