Alcohol- en drugsgebruik

Door het gebruik van alcohol of drugs vervagen grenzen. Met een slok op veroorzaken jongeren soms behoorlijk wat overlast. Denk aan geluidshinder voor de buurt, kleine vernielingen of uitgaansgeweld. Ook kunnen jongeren agressief gedrag vertonen.

In Nederland mag je, als je jonger bent dat 18 jaar, geen drugs bij je hebben. Als je jonger bent dan 18 jaar mag je ook geen alcohol kopen of in de openbare ruimte bij je hebben. Maar toch is de verleiding vaak groot. Hoe wijs je jongeren op de schadelijke gevolgen van alcohol- en drugsgebruik?

Onze aanpak

Wanneer jongeren over de schreef gaan krijgen zij een Halt-straf. Samen met hun ouders bespreken we de situatie en zoeken we ook naar een oplossing voor het (overmatig) alcohol- en drugsgebruik.

Als bij afname van het signaleringsinstrument blijkt dat daartoe aanleiding is, kan Halt in overleg met ouders en jongere doorverwijzen naar bijvoorbeeld een organisatie voor verslavingszorg.

BijĀ een evenement kunnen gemeenten tijdelijk een Halt-loket inzetten, waarbij een Halt-medewerker op locatie aansluit bij een handhavingsactie van politie/BOA.

Wat levert het op?

Door jongeren vroegtijdig te confronteren met de gevolgen en gevaren van alcohol- en drugsgebruik, ontmoedigen we hen om al op jonge leeftijd verslavende middelen te gebruiken. Hierdoor neemt ook de kans af dat zij onder invloed overlastgevend en strafbaar gedrag vertonen. Door daarnaast opvoeders te ondersteunen in hun rol, bouwen we aan een stevig vangnet om de jongeren heen, voor als het toch mis dreigt te gaan.