Halt-interventie ingezet bij sexting

25-4-2017

Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan sexting kunnen onder bepaalde voorwaarden verwezen worden naar Halt. Halt ontwikkelt nu samen met Rutgers een interventie die speciaal gericht is op het voorkomen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Sexting past bij een normale gezonde seksuele ontwikkeling, maar soms worden er grenzen overschreden. Bijvoorbeeld wanneer zonder toestemming seksueel getinte foto’s of beelden doorgestuurd worden. Het ongewenst verspreiden van deze beelden heeft vaak vergaande gevolgen voor het slachtoffer.

Daarom ontwikkelt Halt samen met Rutgers een interventie over veilig online seksueel gedrag met interactieve leeropdrachten, zodat jongeren meer inzicht krijgen in de negatieve gevolgen van dit digitale gedrag en om herhaling te voorkomen. Vanaf het najaar voeren we een pilot uit. Maar nu richten we ons eerst op onderzoek naar onderliggende factoren rond het gedrag sexting. Deze gegevens nemen we mee in de ontwikkeling van het programma. Ook ouders zullen bij deze interventie worden betrokken.

De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

> lees ook het artikel in Trouw: Jonge dader sexting vaker naar Halt