Nieuwe Halt-interventie bij ongewenste sexting

1-11-2017

Vanaf 1 november 2017 start Halt met een nieuwe interventie sexting: Respect online. De interventie, die start als een pilot, is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond.

Dit kan gaan om sexting tussen jongeren onderling waarbij beeldmateriaal ongewenst gemaakt of verspreid is, maar ook om profielmisbruik, seksuele pesterijen of beledigingen. Het doel van de Halt-interventie sexting is herhaling van dit gedrag te voorkomen door jongeren meer bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun online grensoverschrijdend gedrag en het belang om veilig en respectvol online te zijn.
 

Grote impact

Sexting: het sturen, ontvangen of doorsturen van seksueel getinte beelden door jongeren via online media past bij een normale (gezonde) seksuele ontwikkeling van jongeren, maar er zitten ook risico’s aan. Het kan bijvoorbeeld vergaande gevolgen voor het slachtoffer hebben en als dader loopt men het risico om strafrechtelijk vervolgd te worden. Jongeren kunnen de naaktbeelden online verspreiden zonder instemming van de afgebeelde persoon. De impact hiervan is vaak groot. Formeel is elk bezit en doorsturen/verspreiden van een naaktafbeelding van iemand onder de 18 jaar een vorm van kinderporno en dus strafbaar. Toch is strafrechtelijke vervolging van jongeren in deze zaken niet altijd passend, met name wanneer het ondoordacht of uit impulsiviteit is gedaan.
 

Janet ten Hoope, directeur van Halt: “Vaak heeft sexting niet veel te maken met zedenproblematiek. Het is pubergedrag, en pubers denken niet na over de gevolgen. Ze sturen zo’n foto door omdat het op dat moment grappig lijkt, omdat ze wraak willen nemen als de verkering uit is, of graag bij de groep willen horen. Het is belangrijk dat jongeren leren om ook online respectvol met elkaar om te gaan. Maar als iemand het voor de eerste keer doet, moet je ze dan meteen een strafblad geven als zedendeliquent?”
 

Respect online

Met de Halt-interventie sexting heeft Halt, samen met Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, een passende aanpak ontwikkeld bij ongewenste sexting, online seksuele pesterijen of beledigingen. Een individuele interventie waarbij de focus ligt op bewustwording van veilig en respectvol online (seksueel) gedrag. Halt voert meerdere gesprekken met de jongere en de ouders. Hierin leert de jongere wat regels zijn over veilig en respectvol online gedrag. Ook krijgt de jongere inzicht in wat de gevolgen zijn geweest van zijn gedrag voor het slachtoffer, maar ook voor zichzelf. Dit gebeurt onder andere via opdrachten waarbij de jongere filmfragmenten en relevante websites bekijkt en hierop reflecteert en een educatieve game speelt. In afstemming met het slachtoffer wordt een passende vorm van excuus aangeboden. Daarnaast leert de jongere hoe hij of zij anders kan reageren in risicovolle situaties, zoals bij groepsdruk. Ook ouders spelen een belangrijke rol in de interventie. Zo vindt er een oudergesprek plaats tussen ouder(s) en de Halt-medewerker. Hierbij krijgen ouders advies hoe zij het gesprek aan kunnen gaan met hun kind over respectvol online (seksueel) gedrag en het toezien op naleving van de gemaakte afspraken.

Niet vrijblijvend

Alleen lichte jeugdzaken komen in aanmerking voor een Halt-verwijzing. De officier van justitie maakt voor de afdoening een afweging tussen de aard en ernst van het delict, de kans op herhaling en de persoonlijke omstandigheden van de jongere, mede op basis van het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Als de jongere de Halt-interventie op een positieve manier afrondt, voorkomt hij op deze manier een justitiële aantekening. Dat betekent niet dat het vrijblij­vend is; als een jongere niet (voldoende) meewerkt aan een positieve afronding, wordt de Halt-straf negatief afgesloten en terugverwezen naar politie en het Openbaar Ministerie voor een andere afdoening1.

 

1 Voor meer informatie over tenlastelegging van dit type online gedragingen verwijzen wij naar “Pubers in beeld. Leidraad Afdoening sextingzaken”, (OM en politie, 2017).

 

Bron: Halt - Persbericht