Reactie Halt op WODC effectevaluatie Halt-straf Alcohol

5-2-2015

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft een effectevaluatie uitgevoerd naar de Halt-straf Alcohol. Hieruit blijkt dat de Halt-straf Alcohol geen positief effect heeft op alcoholkennis, attitude, drink- en delictgedrag van jongeren en de kennis en betrokkenheid van hun ouders.

Er zijn meerdere verklaringen denkbaar voor de uitkomsten van de effectevaluatie volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Verslavingspreventie Nederland, Trimbos Instituut en Halt:

1. Doelgroep: de jongeren hebben relatief lichte vergrijpen gepleegd (vooral overtredingen en APV feiten). Dat het om een lichte groep gaat, blijkt ook uit de lage recidive van 20%. Bij zo’n lichte groep kunnen op dit punt amper effecten verwacht worden. 

2. Duur: het leertraject beslaat zes uur en is daarmee wellicht te kort om effect te sorteren op kennis, houding en gedrag. 

3. Inhoud: toen het leertraject in 2007 werd ontwikkeld, was alcoholgebruik onder de jeugd tot alarmerende hoogte gestegen. Sinds enkele jaren wordt landelijk een integrale preventie-aanpak uitgevoerd met intensieve campagnes over de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd en scherpere regels en handhaving van alcoholgebruik en -bezit onder de jeugd. Dat heeft resultaat gehad; veel jongeren beginnen op latere leeftijd te drinken en drinken minder. In dat opzicht valt bij de lichte doelgroep nu minder winst te behalen op het gebied van kennis, houding en gedrag. 

Uiteraard heeft deze effectevaluatie gevolgen voor het toepassen van de Halt-straf Alcohol. Hierover kunt u meer lezen in de gezamenlijke factsheet van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Verslavingspreventie Nederland, Trimbos Instituut en Halt.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 088-115 35 00 of mailen naar info@halt.nl