Vuurwerkverwijzingen Halt stabiel, ruim 3.000 vuurwerkvoorlichtingen

3-1-2013

Ook dit keer leverde de vuurwerkperiode weer verwijzingen naar Halt op, in totaal 1.422. Jongeren die illegaal en buiten de toegestane tijd vuurwerk hebben afgestoken, werden doorverwezen naar Halt voor een passende straf.

 

Cijfers laten minimale daling zien

Een eerste inventarisatie laat zien dat de politie in de afgelopen vuurwerkperiode (1 december 2012 t/m 2 januari 2013) 1.422 jongeren heeft doorverwezen naar Halt. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 1.436; het jaar daarvoor 1.766.

Jongeren worden naar Halt verwezen voor onder andere het te vroeg afsteken van (illegaal) vuurwerk en het veroorzaken van overlast en vernielingen tijdens het afsteken van vuurwerk. De meeste jongeren (65%) zijn naar Halt verwezen voor het afsteken van consumentenvuurwerk buiten de toegestane tijd. Dit is een daling van 5% ten opzichte van de vorige vuurwerkperiode.

Preventieve aanpak

Door de directe contacten met jongeren bouwt Halt expertise op over de achtergronden en aanpak van veelvoorkomende vormen van jeugdcriminaliteit. Die ervaring vormt een belangrijk fundament voor tal van activiteiten van Halt. Voorlichting op scholen, agressie regulatie trainingen, aanpak van jeugdgroepen en opvoedingsondersteuning. Halt legt de nadruk op de keuzes die jongeren maken en hoe zij hiertoe komen. Ook de rol van ouders komt aan bod: als verantwoordelijke opvoeders en voorbeeld voor hun kinderen.

In november en december 2012 heeft Halt op meer dan 3.000 scholen een voorlichting gegeven over vuurwerk. Leerlingen zijn bewust gemaakt van de risico’s en gevolgen van onverantwoord omgaan met vuurwerk en gewezen op de overlast die het afsteken van vuurwerk kan veroorzaken.

Bron: Stichting Halt