Hoe werkt de Halt-straf?

De Halt-straf is een interventie op maat die past bij het delict en bij de jongere. Het aantal uren dat de interventie duurt, is wettelijk vastgesteld.

Een Halt-straf bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Gesprekken tussen jongere, ouders * en de Halt-medewerker.
  • Eventuele schade vergoeden. 
  • Aanbieden van excuses.
  • Maken van leeropdrachten.
  • Soms ook een werkopdracht.

Leeropdrachten

Halt-jongeren maken (digitale) leeropdrachten en verslagen over hun delict of gedrag. Ze moeten zich bijvoorbeeld verdiepen in de gevolgen van winkeldiefstal als ze daarvoor zijn opgepakt. Of ze krijgen een leeropdracht over agressie of groepsdruk.

Slachtoffers: excuus en schadevergoeding

Excuses aanbieden aan het slachtoffer hoort bij een Halt-straf. Halt spreekt ook een regeling af tussen dader en slachtoffer om de schade te vergoeden. Alles is er op gericht om slachtoffer en maatschappij genoegdoening te geven. En om de jongere te laten inzien wat de gevolgen zijn van zijn gedrag.

Ouders/verzorgers*

Het is belangrijk dat ouders aanwezig zijn bij de gesprekken bij Halt. En dat zij hun kind begeleiden bij het aanbieden van excuses en het vergoeden van de schade. Ouders van minderjarige jongeren, moeten ook hun handtekening zetten onder de afspraken met Halt. Zo helpen zij hun kind ervoor te zorgen dat het geen strafbare feiten meer pleegt. 

* daar waar 'ouders' staat worden ook verzorgers bedoeld.