Verwijzers

Jongeren kunnen op verschillende manieren bij Halt terecht komen. Door een verwijzing van de politie, een bijzondere opsporingsambtenaar, zoals een leerplichtambtenaar, of via de officier van justitie.