Veilige sport

Sporten is leuk en levert prachtige momenten op voor sporters en supporters. Maar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag is ook te zien op en rond de sportvelden: een scheidsrechter die wordt belaagd, een sporter die te agressief speelt of een supporter die in het vuur van de wedstrijd alle grenzen over gaat.

Halt en de KNVB werken samen aan een veiliger en socialer sportklimaat. Dit doen we in het kader van het actieplan ’Naar een Veiliger Sportklimaat’, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceerde.

Verenigingsscan

Halt en de KNVB helpen sportverenigingen bij het creëren van een veiliger en socialer sportklimaat. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde ‘verenigingsscan’, die aansluit bij wat er speelt op en rond een vereniging. In o.a. themabijeenkomsten voor jeugdspelers, ouders, vrijwilligers en bestuur wordt besproken wat er speelt op de club en wat zij zelf - al dan niet met ondersteuning van Halt en KNVB - kunnen doen om de veiligheid te bevorderen.

Trainingen Sport en Gedrag

Halt voert - in opdracht van de KNVB - als tuchtmaatregel de trainingen Sport en Gedrag uit met jonge voetballers die een overtreding op of rond het veld hebben begaan en via het tuchtrecht uitgesloten worden van deelname aan een aantal wedstrijden. Als de jeugdspeler de training goed afsluit, wordt een deel van de uitsluiting omgezet in een voorwaardelijke straf.