Trainingen Sport en Gedrag

Een voetballer die op of rond het voetbalveld iemand slaat, duwt, bespuugt of uitscheldt, kan via het tuchtrecht uitgesloten worden van deelname aan een aantal wedstrijden. Halt voert - in opdracht van de KNVB - als tuchtmaatregel de trainingen Sport en Gedrag uit als jonge voetballers (A/B/C-jeugd) een overtreding op of rond het voetbalveld hebben begaan.

Training I wordt aangeboden bij schikkingsvoorstellen van minimaal 6 en maximaal 10 wedstrijden.

De zwaardere training II kan worden opgelegd bij excessen (buitensporig gedrag).

Als de jeugdspeler de training goed afsluit, wordt een deel van de uitsluiting omgezet in een voorwaardelijke straf.

 

Wat levert het op?

 

De trainingen Sport en Gedrag hebben als doel om jongeren te laten stoppen met onsportief gedrag en een positief sportklimaat te bevorderen.

Andere methoden

Halt biedt ook andere interventies om jongeren bewust te maken van hun eigen gedrag en de negatieve gevolgen hiervan voor hun omgeving. Bijvoorbeeld trainingen waarin jongeren leren hun boosheid te beheersen. Of de groepsaanpak waarin jongeren leren om de negatieve groepsdynamiek te doorbreken. In verschillende bijeenkomsten bespreken jongeren het groepsgedrag aan de hand van een film. Ook bieden we een aanpak Peermediation aan. Dit is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij jongeren onder begeleiding van één of twee andere jongeren samen tot een oplossing komen. En herstel in de sportvereniging.

Bekijk het interview in Bureau Sport met Halt-medewerker Jan van Erp (21 dec 2015):