Organisatie

Sinds 1 januari 2013 is Halt één organisatie met teams in het hele land. Zo bundelt Halt de krachten tot één vitale organisatie die slagkracht heeft en efficiënt haar werk doet, en blijft Halt aansluiten bij de lokale wensen.

Halt is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De organisatie bestaat uit Halt-teams (in aansluiting op de gerechtelijke kaart en de 10 politieregio’s) en een landelijk kantoor. 

Directeur/bestuurder

Mevrouw J. ten Hoope

Regiomanagers

Noord-Holland                  Jaap Stam

Amsterdam                        Jaap Stam                              

Midden-Nederland           Jaap Stam

Noord-Nederland             Tjade Wind 

Oost-Nederland                Tjade Wind                                  

Rotterdam                          Carola Mooijman

Den Haag                            Carola Mooijman

Zeeland                               Minnelaine Verhoeckx  

West-Brabant                    Minnelaine Verhoeckx

Oost-Brabant                     Minnelaine Verhoeckx        

Limburg                              Minnelaine Verhoeckx         

Relatiemanagers

Noord-Nederland                                       Corrie van Dellen

Oost-Nederland                                          René Pillen

Noord-Holland / Den Haag                       Annika Janssens

Midden Nederland / Amsterdam             Theo Mooijman 

Rotterdam / Zeeland West-Brabant       Jasper Goudswaard 

Oost-Brabant                                              Jasper Goudswaard

Limburg                                                       Machteld Beukema

Raad van Toezicht

  • de heer J.C.G.M. Berends (voorzitter)
  • mevrouw drs. A. van der Heide (penningmeester)
  • de heer J. Haandrikman
  • de heer C.J. Heijsman
  • de heer mr. H.J. Moraal
  • de heer drs. D.J. Schrijer

* Stichting Halt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder KvK-nummer 41131575.