Organisatie

Sinds 1 januari 2013 is Halt één organisatie met teams in het hele land. Zo bundelt Halt de krachten tot één vitale organisatie die slagkracht heeft en efficiënt haar werk doet, en blijft Halt aansluiten bij de lokale wensen.

Halt is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De organisatie bestaat uit Halt-teams (in aansluiting op de gerechtelijke kaart en de 10 politieregio’s) en een landelijk kantoor. 

Directeur/bestuurder

Mevrouw J. ten Hoope

Raad van Toezicht

  • de heer J.C.G.M. Berends (voorzitter)
  • mevrouw drs. A. van der Heide (penningmeester)
  • de heer J. Haandrikman
  • de heer C.J. Heijsman
  • de heer mr. H.J. Moraal
  • de heer drs. D.J. Schrijer

* Stichting Halt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder KvK-nummer 41131575.