Voorlichtingen en ouderbijeenkomsten

Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De voorlichtingen zijn - naast kennisoverdracht - gericht op bewustwording. Halt maakt leerlingen bewust van hun keuzes rond (jeugd)criminaliteit, de gevolgen daarvan en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen.

Onze voorlichtingsmethodiek voor het regulier onderwijs is vernieuwd. De nieuwe methodiek is begin 2016 in gebruik genomen en omvat vijf thema-voorlichtingen. Afhankelijk van wat er speelt in een gemeente, op een school of in een klas, maken wij in overleg met betrokkenen een keuze uit de thema's.

Doelgroepen

De voorlichtingen zijn bedoeld voor groep 7 en 8 BO en klas 1 en 2 VO. Voor het speciaal onderwijs heeft Halt aparte voorlichtingen.

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten bevatten altijd een inhoudelijk gedeelte, waarin we ingaan op het thema en op de voorlichting die hun kind heeft gekregen. Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.

Voorlichting 1: Jeugdcriminaliteit

Jongeren zoeken graag de grenzen op. Soms gaan ze daarbij over de schreef en vinden er strafbare feiten plaats. In deze voorlichting hebben we het over grensoverschrijdend gedrag. Wat gebeurt er met je als je dat doet, maar ook wat zijn de gevolgen voor de ander?

Voorlichting 2: Invloed van de groep

75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te gaan.

Voorlichting 3: Online veiligheid

Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden. Ook gaan we in gesprek met de leerlingen over de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op internet.

Voorlichting 4: Veilige Publieke Taak

Werknemers met een publieke taak worden steeds vaker agressief bejegend, vooral door jongeren. In deze voorlichting zien jongeren hoe belangrijk het is dat deze mensen er zijn en dat ze hun functie op een normale manier kunnen uitoefenen. De jongeren leren wat zij zelf kunnen doen als ze getuige zijn van agressie tegen werknemers met een publieke taak.
(Zie ook de video over samenwerking HTM en Halt onder dit artikel.)

Voorlichting 5: Overlast rond de jaarwisseling

Jaarlijks worden er zo’n 1.500 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich  niet aan de vuurwerkregels houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens Oud & Nieuw. In deze voorlichting hebben we het over verschillende overlastsituaties en leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk.